info@adimex.sk

M

Kontakty

+421 907 580 064

info@adimex.sk

Karpatské námestie 10A
831 06 Bratislava

Firemný manažment

Máte sezónne podnikanie alebo celoročný biznis?

Rozumieme  potrebám firiem a chápeme aké dôležité je mať zdravé účtovníctvo. Udalosti z posledného roka všetkým ukázali, že sa nemožno spoliehať na pomoc od štátu a nás inšpirovali prinášať inovatívne riešenia pre podnikateľov v oblasti investícií a vytvárania si dostatočnej rezervy. V dnešnom dynamickom trhovom prostredí možno potrebujete pomôcť s efektivitou vášho finančného oddelenia, s expanziou na nové trhy alebo vás čaká fúzia, akvizícia či odpredaj.

Nech sa nachádzate v akejkoľvek situácii, v každom prípade potrebujete prístup ku kľúčovým informáciám nevyhnutným pre vaše podnikanie. Zároveň sa potrebujete ubezpečiť, že sa o vaše mesačné účtovné záznamy a výkazy stará skutočný odborník.

Poskytujeme poradenstvo v oblasti účtovníctva a reportingu, ktorý sa prispôsobí vašim jedinečným potrebám a zladí sa s ostatnými tímami.

Pre podnikateľov prinášame na mieru šité investičné portfólio s dostupnou likviditou a zaujímavým zhodnotením, vďaka čomu si viete zabezpečiť dostatočnú rezervu alebo pasívny príjem. Naše podnikateľské produkty sú zamerané na zníženie rizika straty v časoch náhlej krízy či neočakávaných turbulencií. Skutočným cieľom je spraviť z firemného investovania bezpečný prístav s príjemným výnosom.

V tomto prípade využívame takzvaný „absolute return“ prístup, v ktorom sa zameriavame na doručenie absolútneho výnosu bez ohľadu na výkonnosť trhu a jeho benchmarku. Diverzifikáciu dosahujeme nie len rôznorodým druhom aktív, ale aj implementáciou rôznych prístupov k správe portfólia.

V oblasti účtovných služieb, zabezpečujeme všetko od konkrétnych čiastkových služieb až po úplné založenie a optimalizáciu interného účtovného oddelenia. Poradenské služby pre nás znamenajú poskytovanie odbornej asistencie na profesionálnej úrovni vo všetkých oblastiach finančného účtovníctva, miezd a daní.

Výstupom našej práce je spokojný klient, preto ku každému pristupujeme individuálne. V našom tíme neexistujú problémy, iba výzvy a každá pozitívna odozva nás posúva vpred.